Budzów

Według miejscowych przekazów ostoją powstańców były lasy pomiędzy wsiami Silniczka i Borzykowa. W tym rejonie nie było żadnej drogi i dopiero kapitan Bereźniak, dowódca rosyjskiego oddziału mającego ostatecznie stłumić bunt w tym rejonie, nakazał miejscowej ludności wyciąć pas drzew między Silniczką a Budzowem. Powstała w ten sposób droga ułatwiła przeczesywanie wojskom lasu, a od nazwiska kapitana nazywano ją później Breźniacką Drogą. Przy trakcie tym we wsi Budzów miejscowa ludność upamiętniła powstańców sadząc 6 dębów i umieszczając pośród nich krzyż, według jednych źródeł – na pamiątkę pójścia do powstania sześciu ochotników z okolicy, według innych – powieszenia przez Rosjan sześciu powstańców.

Krzyż powstańczy we wsi Budzów wśród zachowanych 5 dębów, stan w roku 2021 (fot. G. Mieczyński)

Po przejściu wichury 14 lipca 2021 r. już tylko dwa dęby upamiętniają powstańców.

Krzyż w Budzowie stan 22 I 2023 r. (fot. Łukasz Kopera)

 

O udział w powstaniu władze podejrzewały jednego z mieszkańców Budzowa włościanina Jana Dębskiego, za co objęto go nadzorem policyjnym.