Dobryszyce

Wieczorem 24 stycznia 1863 r. oddział powstańców zarekwirował w majątku Augusta Czarnieckiego w Dobryszycach 12 koni z zaprzęgami. Prawdopodobnie była to grupa powstańców pod dowództwem Edwarda Staweckiego, która po nieudanym napadzie na Radomsko wycofywała się w tym kierunku (patrz więcej: Kodrąb).

W księdze zgonów parafii Dobryszyce odnotowano akt zejścia młodego mężczyzny nie będącego jej mieszkańcem czasowo bawiącego się we wsi Dobryszycach Pawła Adamusiaka (lat 23, terminatora szewskiego, na stałe zamieszkałego w Szczercowie, nieznanych rodziców i miejsca urodzenia, zm. 13 V 1863 r.). Prawdopodobnie mógł to być powstaniec z oddziału Oksińskiego lub Cieszkowskiego.

Powstańcy pochodzący z gminy Dobryszyce

Dąbrowski Ignacy, szlachcic, poch. z Galonek, członek oddziału powstańczego, wzięty do niewoli i decyzją Audytoriatu Polowego z 24 VIII 1863 r. skazany na zsyłkę na Syberię.

Jodłowska Włodzimiera (ok. 1841-1923), c. Józefa (właściciela folwarku Marianka w dobrach Rędziny oraz Rożnów koło Radomska leżących w dobrach Zdania), uczestniczka powstania styczniowego. W 1864 r. wyszła za mąż za Maksymiliana Krąkowskiego. Zmarła w Zgierzu.

Kolko Jan, s. Adama, ur. ok. 1829 r., włościanin, poch. ze wsi Wiewiórów Rządowy. Schwytany przez chłopów w karczmie bez broni, wysłany do Pskowa do rozpatrzenia sprawy przez MSW, następnie skazany na zesłanie na Syberię.