Kietlin

21 stycznia 1863 r. w Kietlinie został schwytany przez miejscowych chłopów udający się na punkt zborny oddział konspiratorów z rejonu Maluszyna dowodzony przez Tomasza Krysińskiego. W jego skład wchodzili:

Bajankiewicz (Bajenkiewicz, Bojankiewicz) Mikołaj Jan, s. Stanisława, ur. w 1845 r. we wsi Granice (patrz więcej: Chełmo).

Gintowt Michał Prosper, s. Prospera i Katarzyny z d. Ostarzewskiej, ur. 9 IX 1841 r. w Krzcięcicach, szlachcic (akt. ur. 74/1841, Krzcięcice). Wyrokiem Sądu Wojennego w Piotrkowie skazany na karę śmierci. Decyzją Naczelnika Królestwa pozbawiony szlachectwa oraz skierowany do wojska w oddalone korpusy cesarstwa, 3 V 1863 r. wcielony do armii.

Krysiński Tomasz (1834-1908), szlachcic, leśniczy w dobrach Augusta Ostrowskiego w Maluszynie (patrz więcej: Gidle).

Makaj Władysław, s. Antoniego, ur. ok. 1832 r., szlachcic (patrz więcej: Koniecpol).

Szyndler Jan, s. Jana, ur. ok. 1836 r., mieszczanin (patrz więcej: Koniecpol).

Zaborski Bolesław Juliusz, s. Andrzeja (wójta gminy Krasna) i Ksymeny z Prackich, ur. 9 II 1845 r. we wsi Krasna, ziemianin (akt ur. 42/1845, Mniów). Prawdopodobnie spokrewniony z Tomaszem Krysińskim. Wyrokiem Sądu Wojennego w Piotrkowie skazany na karę śmierci. Decyzją Naczelnika Królestwa pozbawiony szlachectwa i skierowany do wojska w oddalone korpusy cesarstwa, wcielony do armii 3 V 1863 r.

Zagwożdżanin (Zagwożdżan) Jakub Ignacy, s. Józefa i Brygidy z Ostalów, ur. ok. 1839 r. w Stężycy, mieszczanin, nauczyciel szkoły elementarnej w Kurzelowie, żonaty z Natalią Antoniną Żurkowską poch. ze Szczekocin (akt małż. 21/1860, Szczekociny). Wyrokiem Sądu Wojennego w Piotrkowie skazany na karę śmierci. Decyzją Naczelnika Królestwa skierowany do wojska w oddalone korpusy cesarstwa, wcielony do armii 3 V 1863 r.