Krępa

Na miejscowym cmentarzu parafialnym znajduje się grób powstańca i zesłańca syberyjskiego Andrzeja Świątkowskiego.

Świątkowski Andrzej (1830-1883), s. Pawła, właściciel majątku Broszęcin, żonaty z Józefą Kobierzycką, w powstaniu naczelnik powiatu sieradzkiego. W postępowaniu przed Tymczasową Komisją Wojenno-Śledczą niejaki Prądzyński zeznał, że Świątkowski był naczelnikiem okręgowym. Skazany na utratę wszelkich praw i 10 lat pracy katorżniczej w kopalniach rudy na Syberii, odesłany 19 IX 1863 r. Po 13 latach powrócił do kraju, objął odziedziczony po ks. Pawle Świątkowskim majątek w Krępie, gdzie zmarł i został pochowany.

        

Grób Andrzeja Świątkowskiego. Na nagrobku Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej umieściło tabliczkę z biogramem zmarłego (fot. G.Mieczyński)

Powstańcy styczniowi związani z Krępą

Biedrzycki Jan Chrzciciel Ksawery Józef Maksym (1840-1909), s. Edwarda i Marianny z Rzeszotarskich, ur. 14 III 1840 r. w Krępie, właściciel majątku Sekursko (patrz więcej: Żytno).

Krzewiński Antoni, szlachcic zamieszkały we wsi Krępa. 30 V 1864 r. został zesłany na Syberię za przynależność do oddziału J. Oksińskiego.