Nasze spotkania

WIZYTA NA POWĄZKACH

20.05.2017

Z okazji przypadających w tym roku 150 rocznicy urodzin Władysława Stanisława Reymonta urodzonego w Kobielach Wielkich 7 maja 1867 roku, grupa radomszczan członków PTH – sekcji genealogicznej odwiedziła w dniu 20 maja grób noblisty na Starych Powązkach składając kwiaty i zapalając znicz. Wycieczka do Warszawy była jednocześnie okazją do zwiedzenia cmentarza ze szczególnym uwzględnieniem grobów osób pochodzących z Radomska a pochowanych w Warszawie. Stare Powązki to najważniejsza warszawska nekropolia. Na żadnym innym cmentarzu w Polsce nie znajdziemy grobów tylu sławnych ludzi. Warszawska nekropolia jest także wielką galerią sztuki. Nagrobne pomniki tworzyli tu najwybitniejsi polscy rzeźbiarze XIX i XX w.

Podobne nekropolie z wybitnymi Polakami to cmentarz na wileńskiej „Rossie” czy cmentarz „Łyczakowski” we Lwowie ale te są niestety już po za granicami naszego kraju.

Przewodnikiem po cmentarzach Powązkowskich (Starych i Komunalnych) była Ewa Aleksandra Rejment – również członek naszej sekcji genealogicznej, mieszkająca w Warszawie ale sentymentalnie związana z wsią jej i Reymonta przodków a mianowicie z Gidlami. Ewa Rejment jest też autorką wielu artykułów dotyczących Gidel publikowanych w „Gazecie Radomszczańskiej”, czy też genealogii Rejmentów – bo tak pierwotnie brzmiało nazwisko naszego noblisty oraz publikacji książkowej „Oczyścić z pyłu zapomnienia „ wydanej w 2013 roku.

W najbliższym czasie ukaże się jej kolejna książka opisująca Gidle i jej mieszkańców w latach 1920 – 1930.

Grób noblisty zastaliśmy cały pokryty kwiatami. Na szarfach wyczytaliśmy, że kwiaty były złożone również od mieszkańców Kobiel Wielkich.

Jeszcze jedna drobna uwaga. We wszystkich publikacjach data urodzin Stanisława Władysława Rejmenta (Władysława Stanisława Reymonta) to 07 maja 1867 roku, natomiast na pomniku na Starych Powązkach to dzień 06 maja 1867. (zdjęcie pomnika jest również w Wikipedii przy biogramie Reymonta ) Ciekawe z jakich źródeł korzystali przy budowie pomnika?

WYCIECZKA DO CHEŁMA I SOKOLEJ GÓRY

19.06.2016

SPOTKANIE I

18.11.2012 r.

Jak w każdej chyba organizacji, towarzystwie, tak i tu na początku musiał być Pomysł. Później intelektualna akceptacja Tomasza Nowaka – Szefa PTH/Oddział Radomsko, formalna Zarządu Oddziału i Spotkanie Założycielskie. Pomysłodawca naszej Sekcji – Włodzimierz Stefani – przy wsparciu radomszczańskiej genealog Ali Surmackiej, spotkał się po raz pierwszy z przyszłymi Członkami tuż po wieczorze promocyjnym VI tomu Zeszytów Radomszczańskich i ciekawym wykładzie ks. dr Jacka Kapuścińskiego dyrektora Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. W. Patykiewicza w Częstochowie – „Proboszczowie parafii św. Lamberta w Radomsku w XX w.” Po krótkim przedyskutowaniu potrzeby zrzeszenia się radomszczańskich poszukiwaczy swoich korzeni, powstała lista 16 chętnych osób, wymieniono kontakty i ustalono terminy i miejsce kolejnych spotkań. Dzięki uprzejmej zgodzie Dyrektora radomszczańskiego Muzeum, możemy spotykać się w muzealnej Galerii. Jako dzień spotkań wyznaczyliśmy niedzielę, godzinę 16:00. Konkretne daty wyznaczamy na bieżąco.

SPOTKANIE II

25.11.2012 r.

Spotkanie pierwsze – robocze. Poznajemy się, przedstawiamy stan swoich genealogicznych badań. Tu Sekcja jest zróżnicowana: od kilku członków zaawansowanych, przez stawiających pierwsze, drugie czy trzecie kroki, do chcących dopiero zacząć swoją przygodę z genealogią. My, amatorzy, cieszymy się zwłaszcza z obecności w naszym gronie dwojga zawodowych historyków i liczymy na wsparcie, bo przecież probelmów na genealogicznych ścieżkach nie brakuje. Włodek Stefani zapoznaje zebranych z podstawowymi podręcznikami i poradnikami genealogicznymi: od Nauk Pomocniczych Historii Szymańskiego, do poradników Prinkego, Nowaczyk, Laskowicza. Mówimy sobie też o podstawowych rodzajach tablic genealogicznych, zbieraniu i archiwizacji informacji o rodzinie, oraz o podstawowych działaniach – czyli abecadle genealoga amatora. Trzeba też dopełnić formalności – jako że Sekcja Genealogiczna jest sekcją Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Radomsku, wypełniamy deklaracje PTH z prośbą o przyjęcie do tej szacownej, z długimi tradycjami i poważnymi osiągnięciami naukowymi Organizacji.

SPOTKANIE III

16.12.2012 r.

Na początku koniecznych formalności cd…Zgodnie ze Statutem PTH, wybieramy Przewodniczącego Sekcji. Mamy quorum i w głosowaniu jawnym, zostaje nim Włodzimierz Stefani. Pojawiają się dzisiaj pierwsze, odręczne schematy genealogiczne naszych członków, głównie tablice przodków. Mało ich jeszcze, ale pierwszy krok został zrobiony i to teraz najważniejsze… Muzeum zapewniło nam dostęp do netu i projektor, więc tematem głównym spotkania jest genealogia w internecie. Nie zdołamy go wyczerpać w tak krótkim czasie, więc dzisiaj tylko lektura obwiązkowa: strony towarzystw genealogicznych, bazy metrykalne, a cdn… Na zakończenie spotkania termin kolejnego i wspólna fotografia.

SPOTKANIE IV

13.01.2013 r.

Jako że mamy 150 rocznicę Powstania Styczniowego i spotykamy się właśnie w tym rocznicowym miesiącu, ten temat dominuje dzisiaj. Dzieje powstania w radomszczańskiem, w uroczystej oprawie, przypomni Prezes T. Nowak w najbliższą niedzielę – program tutaj: http://pthoddzialradomsko.strefa.pl/powstanie_styczniowe_harm.htm a nam Przewodniczący Sekcji opowiada o tym zrywie narodowym aż na dalekiej Ukrainie, bo i tam polscy patrioci odpowiedzieli na wezwanie z Kongresówki. Opowieść snuta przez pryzmat historii rodziny autora po kądzieli – Knothe, odkryta podczas genealogicznych kwerend. Nie wszyscy wiedzą, że pierwsze a krótkie potyczki powstania styczniowego w powiecie berdyczowskim zaczęły się w …maju. Autor zaprezentował część swojego archiwum: portret powstańca Adolfa Ferdynanda Knothe i unkat – fotokopie z protokołu jego przesłuchań przed Polowym Sądem Wojennym w Kijowie. Myślimy też o zaistnieniu w sieci, stąd nasz dzisiejszy gość p. Marek Biesiada, z którym omawiamy przyszłą podstronę Sekcji na stronie PTH.

SPOTKANIE V

26.01.2013 r.

Dzisiaj nietypowo, bo po raz pierwszy wychylamy nosy poza Galerię na umówione spotkania do twórców i depozytariuszy tego, co przez genealogów najbardziej poszukiwane – akt metrykalnych. O godzinie 11:00 jesteśmy zaproszeni do najstarszej radomszczańskiej parafii pw. św. Lamberta. Ksiądz proboszcz Arkit spotyka się z nami w Kancelarii Parafialnej i udziela wyjaśnień, prezentuje parafialne księgi. Godzinę później, po drugiej stronie ulicy, ta sama tematyka w radomszczańskim USC. P. kierownik Morawska, wyczerpująco omawia przepisy regulujące sporządzanie, udostępnianie i przechowywanie aktów stanu cywilnego. Chciwie nadstawiamy ucha na fragment o alegatach i możliwości ich kopiowania… To były dwa bardzo pożyteczne spotkania – osobiste przekroczenie progów obu instytucji i wiedza z nich wyniesiona, pozwala pewniej i efektywniej wędrować po genealogicznych ścieżkach. Mimo grypy frekwencja była prawie stuprocentowa! Czy trzeba dodawać, że wizyta w archiwum państwowym i diecezjalnym to tylko kwestia czasu ?

SPOTKANIE VI

3.03.2013 r.

Omawiamy kilka tematów: nasza strona internetowa (Stefani, Wodo), pozametrykalne źródła genealogiczne (A. Surmacka), zbliżające się wybory w macierzystym PTH.

Postanawiamy zrealizować projekt korespondujący z rocznicą powstania styczniowego, pod roboczym tytułem „Sosna 1863” za którym kryje się dramat schwytanych przez kozaków i powieszonych na przydrożnym drzewie powstańców z okolic Pytowic. Należy ocalić od zapomnienia ten fragment lokalnej historii, a jej zgłębieniem i opracowaniem zajmie się 3-osobowy zespół (Gaik, Hejak, Cykowski).

Indeksacja. Widzimy potrzebę i mamy ambicję przystąpić do projektu GENETEKA realizowanego przez Polskie Towarzystwo Genealogiczne. Ta ogólnopolska, internetowa baza indeksów z ksiąg metrykalnych, znakomicie ułatwia poszukiwania przodków. Zawiera imiona, nazwiska i inne dane osób występujących w księgach i przez wyszukiwarkę pozwala znaleźć poszukiwanych antenatów. Dzięki mrówczej pracy wolontariuszy, baza liczy już ponad 9 000 000 wpisów, w tym ponad 5 000 000 nazwisk. Temu ważnemu projektowi poświęcimy osobne spotkanie.

Wybieramy też nieformalnych, ale niezbędnych „funkcyjnych” Sekcji: fotografa M. Gaik), administratora strony (M. Wodo).

GENPOL 2013

X jubileuszowe spotkanie członków krajowego ruchu genealogicznego – przyjaciół z genealogicznego portalu GENPOL za nami. Liczni zebrani (prawie 80 osób) ze wielu miejsc Polski spotkali się 16 bm. w południe, w historycznym budynku PAST-y w Warszawie. Przyjechali szefowie i członkowie krajowych towarzystw genealogicznych, m. in. z Częstochowy, Gdańska, Gniezna, Kielc, Krakowa, Łodzi, Radomska, Torunia, Warszawy, Wrocławia. Z naszej Sekcji Genealogicznej obecni byli: Ewa Aleksandra Rejment, Alicja Surmacka i niżej podpisany.

Zebranych przywitał jak co roku ciepło i serdecznie twórca portalu i organizator zjazdu Tomasz Nitsch. Najstarszym stażem uczestników GENPOLU wyróżnił upominkami.

Jeden z ważniejszych punktów programu to decyzja Kapituły o przyznaniu zaszczytnego tytułu Genealog Roku 2012 kol. Grzegorzowi Mendyce – szefowi Wrocławskiego Towarzystwa Genealogicznego. Za rok 2011 osobiście odebrała to wyróżnienie p. Kornelia Major – kierująca Świętokrzyskim Towarzystwem Genealogicznym „Świętogen”. Ciekawą prezentację o starych Podhajcach przygotowała p. Monika Bajer-Smykowska. Obejrzeliśmy też multimedialne wspomnienie poprzednich zjazdów i innych spotkań członków Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego z Torunia.

Znaczną część spotkania przeznaczono na dwu i wielostronne tematyczne rozmowy uczestników – wymianę doświadczeń, spojrzenie na różnorakie problemy w genealogicznych poszukiwaniach. Prezentowano też swoje osiągnięcia w postaci pięknych, kolorowych wydruków tablic, rodowych opracowań, starych dokumentów, czy inne spojrzenie na dokumentowanie historii rodzin – przez troskę o zachowanie pamiątkowych fotografii, listów, zeszytów w albumowej formie ( Ewa Rembiszewska). Czas zdecydowanie płynął za szybko, nie wszystkie planowane rozmowy udało się odbyć, a już nadeszła pora pożegnań…

Kolejne spotkanie już za rok…

Włodzimierz Stefani

autor zdjęcia: Mieczysław Łaptaszyński TGCP Łódź

autor zdjęcia: Mieczysław Łaptaszyński TGCP Łódź

autor zdjęcia: Mieczysław Łaptaszyński TGCP Łódź

autor zdjęcia: Mieczysław Łaptaszyński TGCP Łódź

autor zdjęcia: Mieczysław Łaptaszyński TGCP Łódź

autor zdjęcia: Mieczysław Łaptaszyński TGCP Łódź

autor zdjęcia: Mieczysław Łaptaszyński TGCP Łódź

Spotkanie VII

24.03.2013 r.

Zdecydowanie zdominowane przez nową stronę naszej Sekcji, jej prezentację. Poznajemy wszystkie zakładki z ich zawartością, odsyłacze, a także reakcje (pozytywne) na powstanie i Sekcji Genealogicznej i strony, która podoba się i wizualnie i merytorycznie wszystkim na nią zaglądającym. Szkoda, że tak mało wpisów w Księdze Gości, komentarzach do artykułów, ale rozumiemy – to z wrażenia ;-))

Spotkanie VIII

21.04.2013 r.

Warsztaty „Którędy do nieznanego przodka?” były prawdziwą burzą mózgów. Wśród różnych możliwości poza metrykalnych dróg dotarcia do poszukiwanego miejsca urodzenia przodka przeważały…sądowe. To chyba najkrótsza droga do teczek personalnych zlikwidowanego zakładu pracy, przed laty zatrudniającego pradziadka. Hipotetyczne zadanie rozwiązaliśmy poprawnie – w rzeczywistości byłaby szansa na znalezienie antenata i cały ciąg dalszy.

Spotkanie IX – integracyjne
25.05.2013

Spotkanie X
11.06.2013
Archiwum Archidiecezji Częstohowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza zwiedziliśmy 11 czerwca 2013 r. Po Archiwum oprowadzał nas ks. Jacek Kapuściński – Dyrektor Archiwum. Zapoznał nas z historią powstania tej instytucji. Podkreślił, że wielkie zasługi w jej tworzeniu położył ksiądz dr Walenty Patykiewicz – pierwszy dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Częstochowie, późniejszy patron tej placówki.
Ks. Dyrektor zapoznał nas z prowadzonym procesem digitalizowania ksiąg metrykalnych, co obecnie umożliwia korzystanie z zasobu Archiwum w formie elektronicznej. Opowiadał nam również na jakie ciekawe dokumenty i informacje w nich zawarte natrafia podczas swoich prac badawczych.
Przez chwilę mieliśmy możliwość porozmawiać z ks. prof. Janem Związkiem i posłuchać opowieści o Jego przygodach z pisaniem i obroną pracy habilitacyjnej. Spotkanie z księdzem Profesorem Związkiem wywarło na nas wszystkich b. duże wrażenie.
Na zakończenie ks. Jacek Kapuściński pokazał nam prawdziwe unikaty ze zbiorów Archiwum: jedną z najstarszych ksiąg metrykalnych – księgę z Bożykowej, pochodzącą z XVI w. Księgi tego formatu nazywane były „dutkami”. Zobaczyliśmy też pierwsze polskie wydanie Biblii Tysiąclecia w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka.
W nieco mniejszych strugach deszczu powróciliśmy do Radomska.
Elżbieta Sowińska-Siejak

Spotkanie XI
18.08.2013
Tego dnia spotkanie członków Sekcji miało niecodzienny program. Gościliśmy po raz pierwszy naszą członkinię przybyłą z Paryża, panią Annę Fukushimę z mężem p. Shigeki i osobami towarzyszącymi. Pani Anna prezentowała rodzinne pamiątki po Marcinie Ziółkowskim – budowniczym radomszczańskiego szpitala w latach 1837- 39, ale i żołnierzu napoleońskim, pisarzu i podsędku Sądu Pokoju w Radomsku, a także dziadku Adolfa Zawadzkiego, powstańca 1863 – ofiary radomszczańskiej potyczki.
Pamiątki – istne perełki historyczne – to m.in.:
medal św. Heleny za udział Marcina Ziółkowskiego w kampaniach napoleońskich, ryngraf z którym przemierzał szlaki bojowe Wielkiej Armii, fragment szarfy z trumny księcia Józefa Poniatowskiego. Wśród dokumentów szczególnie cennymi są:
oryginalny druk – wykaz członów poznańskiej loży masońskiej Bracia Francuzi i Polacy Zjednoczeni z Marcinem Ziółkowskim, dyplom do orderu św. Heleny, pismo z podpisami oficerów 7 Pułku piechoty liniowej z okazji dymisji z wojska i pożegnania Marcina Ziółkowskiego, karta służby wojskowej i wiele innych.
Niektóre z pamiątek były w 1913 roku wypożyczone do Muzeum Narodowego w Krakowie, na uroczystości organizowane z okazji 100 rocznicy śmierci w nurtach Elstery księcia J. Poniatowskiego. Po wspólnej, pamiątkowej fotografii, goście zwiedzili sale wystawowe radomszczańskiego Muzeum, po których oprowadzał i objaśnień udzielał p. Tomasz Nowak, Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Radomsku.
Na koniec wizyty w naszym mieście, podczas krótkiego spaceru goście obejrzeli dwa zachowane przy ul. Reymonta budynki wzniesione przez sędziego Ziółkowskiego: dawny Hotel Polski na rogu Reymonta-Żeromskiego i ostatnią od ratusza tzw. kamienicę Achenbachów.
Należy wspomnieć też i o wizycie na Cmentarzu Starym w Radomsku, gdzie Pani Anna odwiedziła grób 3x pradziadka Józefa Gaese, oraz wspólną mogiłę Marcina Ziółkowskiego i Adolfa Zawadzkiego.
Serdecznie dziękujemy Pani Aniu za odwiedziny i ciekawą prezentację swoich pamiątek – do następnego spotkania!
WS.

SPOTKANIE XII

W marcu 2014 roku gośćmi na naszym spotkaniu były znane, wybitne w kręgach genealogicznych postacie : Pani Magdalena Smolska – Kwinta oraz Pan Waldemar Fronczak . Tematem wiodącym spotkania było : Genealogia w przekazie medialnym oraz projekt „GALICJA”- indeksacja akt metrykalnych parafii znajdujących się kiedyś w granicach porozbiorowej Galicji.

Pan Waldemar Fronczak mimo ogromnego dorobku w dziedzinie genealogii i heraldyki okazał się postacią niezwykle skromną . Ciekawie, czasem z humorem opowiadał o powstawaniu kolejnych odcinków Sekretów Rodzinnych . Polska wersja programu trwała tylko rok . Dzięki niemu telewidzowie dowiedzieli się sporo o przodkach znanych artystów, aktorów, np. Cugowskich, Pazurów, Stuhrów, Damickich , Dody . Program adresowany był do szerokiej grupy odbiorców, lekki, rozrywkowy, z genealogią w tle. Szkoda, iż TVP zdjęła program z anteny tak szybko – mógł zachęcić szersze grono odbiorców do poznawania tajników genealogii. W chwili obecnej Pan Waldemar Fronczak jako właściciel Biura Poszukiwań Genealogicznych Genesis na zlecenie osób zainteresowanych prowadzi badania genealogiczne rodów szlacheckich. Oczywiście, oprócz tego prowadzi forum dyskusyjne Forgen i stronę poświęconą poległym w czasie I wojny światowej . Współpracuje z parafiami w tworzeniu lokalnych archiwów cyfrowych z ksiąg metrykalnych, prowadzi seminaria i szkolenia z zakresu genealogii , publikuje prace popularyzatorskie z tej dziedziny. Rzec można – człowiek orkiestra.

W drugiej części spotkania pani Magdalena Smolska- Kwinta opowiedziała nam o projekcie „Galicja” , któremu od kilku lat poświęca każdą wolną chwilę. Indeksowanie akt metrykalnych parafii znajdujących się kiedyś w granicach porozbiorowych Galicji jest pracą trudną i czasochłonną . Dlatego zachęca każdego , by włączył się w prace programu.

Dziękujemy miłym gościom za poświęcony nam czas. Takie spotkania są niezwykle inspirujące dla genealogów – amatorów, zwłaszcza będących na początku drogi poszukiwań genealogicznych .

Wiesława Żydczyk