Radomszczański Słownik Biograficzny

W niedzielę 8 października o godz. 16

w muzeum odbędzie się promocja

Radomszczańskiego Słownika Biograficznego

Publikacja ukazała się dzięki dotacji na realizacji zadania publicznego w 2017 r. udzielonego przez:

– Miasta Radomska (Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych przedstawiających historię Radomska – publikacja Radomszczańskiego Słownika Biograficznego, t. I

Zarząd Województwa Łódzkiego (realizacja zadania publicznego pod tytułem publikacja Radomszczańskiego Słownika Biograficznego, t. I).

Ponadto wsparcia przy wydaniu Radomszczańskiego Słownika Biograficznego udzielili:

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego przekazując środki pozyskane w ramach odpisów z 1%.

ESBANK Bank Spółdzielczy