Władze Oddziału

Władze Oddziału w kadencji od 24 marca 2019 do 2022
Zarząd
Prezes – dr Tomasz Andrzej Nowak – tel. 609579374
Wiceprezes – Alicja Surmacka
Sekretarz – Stanisław Hejak
Skarbnik – Grzegorz Mieczyński
członek – Edmunda Bodanka

Komisja Rewizyjna:
przewodniczący – Michał Pawlikowski
Tomasz Kolmasiak
Bartłomiej Cykowski

Przewodnicząca Sekcji Genealogicznej
Alicja Surmacka – tel. 608 302 636

 

 

Władze Oddziału w kadencji 2016-2018
Zarząd
Prezes – dr Tomasz Andrzej Nowak – tel. 609579374
Zastępca prezesa – Alicja Surmacka
Sekretarz – Edmunda Bodanka
Skarbnik – Grzegorz Mieczyński
członek – Tomasz Kolmasiak

Komisja Rewizyjna:
Waldemar Cichuta
Radosław Bartnik – przewodniczący
Andrzej Muszyński

Przewodnicząca Sekcji Genealogicznej
Alicja Surmacka – tel. 608 302 636