Władze Oddziału

w kadencji od 3 kwietnia 2022 do 2025 r.

    Zarząd

Prezes Tomasz Andrzej Nowak – tel. 609579374
Wiceprezes – Alicja Surmacka
Sekretarz – Paweł Dudek
Skarbnik – Grzegorz Mieczyński
członek – Edmunda Bodanka, Andrzej Grochowalski
Komisja Rewizyjna:
Elżbieta Sowińska-Siejak – przewodnicząca
Weronika Kluska – członek
Tomasz Kuźnicki – członek
Przewodnicząca Sekcji Genealogicznej
Alicja Surmacka – tel. 608 302 636

Władze Oddziału w kadencji od 24 marca 2019 do 2022
Zarząd
Prezes – dr Tomasz Andrzej Nowak – tel. 609579374
Wiceprezes – Alicja Surmacka
Sekretarz – Stanisław Hejak
Skarbnik – Grzegorz Mieczyński
członek – Edmunda Bodanka

Komisja Rewizyjna:
przewodniczący – Michał Pawlikowski
Tomasz Kolmasiak
Bartłomiej Cykowski

Przewodnicząca Sekcji Genealogicznej
Alicja Surmacka – tel. 608 302 636

Władze Oddziału w kadencji 2016-2018
Zarząd
Prezes – dr Tomasz Andrzej Nowak – tel. 609579374
Zastępca prezesa – Alicja Surmacka
Sekretarz – Edmunda Bodanka
Skarbnik – Grzegorz Mieczyński
członek – Tomasz Kolmasiak

Komisja Rewizyjna:
Waldemar Cichuta
Radosław Bartnik – przewodniczący
Andrzej Muszyński

Przewodnicząca Sekcji Genealogicznej
Alicja Surmacka – tel. 608 302 636