Publikacje

PUBLIKACJE POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO ODDZIAŁ W RADOMSKU

Matka Boska Gidelska
Konstanty Maria Żukiewicz Matka Boska Gidelska, cena 10 zł
Ambroży Zagajowski Skarb wielki województwa sieradzkiego w ziemi gidelskiej
Ambroży Zagajowski Skarb wielki województwa sieradzkiego w ziemi gidelskiej
Jerzy Majewski Pamiętnik (1914-1916), cena 10 zł
Stanisław Oczkowski Dzienniki (1914-1915)
Stanisław Oczkowski Dzienniki (1914-1915), cena 10 zł
Aniela Belinowa Notatki z początków wojny (1914 r.)
Aniela Belinowa Notatki z początków wojny (1914 r.), cena 10 zł

Zdzisław Włodarczyk

Na przełomie epok. Radomsko pod panowaniem pruskim (1793-1806), cena 30 zł

Tomasz Andrzej Nowak

Nekrologi piotrkowskiego „Tygodnia” 1873-1906, cena 25 zł

Grzegorz Mieczyński

„Godzina, w której się krzywdy dopełniła miara”. Wydarzenia lat 1860-1864 w Radomszczańskiem

PUBLIKACJE DO POBRANIA

KSIĘGI METRYKALNE
Cz. I: (pobierz)
Księga zawartych małżeństw z lat 1735-1796

Cz. III (pobierz)
Księga ochrzczonych z lat 1779-1796

Cz. IV (pobierz)
Księga zmarłych z lat 1785-1810

W OKUPOWANYM RADOMSKU
FOTOGRAFIE Z LAT 1939-1945

RADOMSZCZAŃSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Tom I (pobierz)

Tom II (pobierz)

Tom III (pobierz)

T.A.Nowak, Socjotopografia Wielunia w pierwszej połowie XVI w.  (pobierz)

Grzegorz Mieczyński, Firmy radomszczańskie w dwudziestoleciu międzywojennym (pobierz)

Tomasz Kuźnicki, Z dziejów letnisk przy stacji Kamieńsk (Gomunice, Wielki Bór, Kocierzowy)

(pobierz)

Chełmo. Zarys dziejów do 1945 roku (pobierz)

ZESZYTY RADOMSZCZAŃSKIE

 Tom I (pobierz)

Tom II (pobierz)

Tom III (pobierz)

Tom IV (pobierz)

Tom V (pobierz)

Tom VI (pobierz)

Tom VII (pobierz)

Tom VIII (pobierz)

Tom IX (pobierz)

Tom X (pobierz)

Tom XI (pobierz)

Tom XII (pobierz)

Tom XIII (pobierz)

Tom XIV (Pobierz)

Tom XV (pobierz)

Tom  XVI (pobierz)

Tom XVII (pobierz)

Tom XVIII (pobierz)

Tom XIX pobierz

Tom XX pobierz

Tom XXI pobierz

Tom XXII pobierz


Tom XXIII pobierz