Publikacje

PUBLIKACJE POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO ODDZIAŁ W RADOMSKU

Matka Boska Gidelska
Konstanty Maria Żukiewicz Matka Boska Gidelska
Ambroży Zagajowski Skarb wielki województwa sieradzkiego w ziemi gidelskiej
Ambroży Zagajowski Skarb wielki województwa sieradzkiego w ziemi gidelskiej
Jerzy Majewski Pamiętnik (1914-1916)
Stanisław Oczkowski Dzienniki (1914-1915)
Stanisław Oczkowski Dzienniki (1914-1915)
Aniela Belinowa Notatki z początków wojny (1914 r.)
Aniela Belinowa Notatki z początków wojny (1914 r.).

Zdzisław Włodarczyk

Na przełomie epok. Radomsko pod panowaniem pruskim (1793-1806)

PUBLIKACJE DO POBRANIA

KSIĘGI METRYKALNE
Cz. I: (pobierz)
Księga zawartych małżeństw z lat 1735-1796

Cz. III (pobierz)
Księga ochrzczonych z lat 1779-1796

Cz. IV (pobierz)
Księga zmarłych z lat 1785-1810

W OKUPOWANYM RADOMSKU
FOTOGRAFIE Z LAT 1939-1945

RADOMSZCZAŃSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Tom I (pobierz)

T.A.Nowak, Socjotopografia Wielunia w pierwszej połowie XVI w.  (pobierz)

Grzegorz Mieczyński, Firmy radomszczańskie w dwudziestoleciu międzywojennym (pobierz)

Tomasz Kuźnicki, Z dziejów letnisk przy stacji Kamieńsk (Gomunice, Wielki Bór, Kocierzowy)

(pobierz)

ZESZYTY RADOMSZCZAŃSKIE

 Tom I (pobierz)

Tom II (pobierz)

Tom III (pobierz)

Tom IV (pobierz)

Tom V (pobierz)

Tom VI (pobierz)

Tom VII (pobierz)

Tom VIII (pobierz)

Tom IX (pobierz)

Tom X (pobierz)

Tom XI (pobierz)

Tom XII (pobierz)

Tom XIII (pobierz)

Tom XIV (Pobierz)

Tom XV (pobierz)

Tom XVI (pobierz)