Lgota Wielka

Na terenie pól wsi Wiewiec (gm. Strzelce Wielkie) i Krzywanice (gm. Lgota Wielka) doszło 6 X 1863 r. do potyczki (w historiografii zwanej pod Wiewcem) oddziału Kajetana Słupskiego z Rosjanami (patrz więcej: Wiewiec). Akty zejścia pięciu poległych powstańców spisano w księdze zgonów parafii w Krzywanicach.

Powstańcy pochodzący z gminy Lgota Wielka

Biedrzycki Jan Chrzciciel Ksawery Józef Maksym (1840-1909), ur. w Krępie, właściciel majątku Sekursko (patrz więcej: Żytno).

Krzewiński Antoni, szlachcic zamieszkały we wsi Krępa (patrz więcej: Krępa).

Marcinkiewicz Florian Pius, s. Józefa (ekonoma) i Tekli z Kąckich, ur. 3 V 1828 r. w Wiewiórowie (akt ur. 37/1828, Lgota Wielka), szlachcic, zamieszkały w Żytnie. Aresztowany 3 I 1864 r. w Żytnie za pomaganie powstańcom, wysłany do Pskowa, następnie sądzony we Włodzimierzu, skazany na 3 lata rot aresztanckich. Żonaty z Walerią Stanikowską. Powrócił do kraju przed 1870 r.

Rembiewski Bogumił Jan, mieszkaniec Krzywanic, aresztowany w 1866 r. po powrocie z zagranicy pod zarzutem uczestnictwa w powstaniu, uwolniony i objęty nadzorem policyjnym.

Rudnicki Władysław, właściciel majątku Lgota Wielka. Aresztowany pod zarzutem pełnienia funkcji naczelnika okręgowego powiatu warszawskiego, skazany na karę grzywny 300 rs.

Zakrzewski Tomasz, proboszcz parafii Lgota [Wielka]. Krótko aresztowany w połowie 1864 r. W czasie śledztwa przebywał w areszcie domowym w Piotrkowie.