Masłowice

Powstańcy pochodzący z gminy Masłowice

Bajankiewicz (Bajenkiewicz, Bojankiewicz) Mikołaj Jan, poch. ze wsi wsi Granice (patrz więcej: Chełmo).

Baranowski Franciszek, włościanin, poch. ze wsi Przerąb. Oskarżony o współudział w powieszeniu dymisjonowanego żołnierza Krystiana Hamermejstra. Skazany przez Wojskowy Sąd Polowy na karę śmierci, 26 X 1864 r. wyrok zamieniono na utratę wszelkich praw i 10 lat katorgi na Syberii.

Herszel Ferdynand, młynarz z Kraszewic. Aresztowany w 1865 r. pod zarzutem powieszenia w 1863 r. nieznanego z imienia i nazwiska poddanego pruskiego, w więzieniu spędził 2 miesiące, następnie oddany pod nadzór policyjny.

Imisz vel Imisch Aleksy Józef (1844-1927) – weteran powstania styczniowego (patrz więcej: Chełmo).

Jasiński Mateusz Maciej, rządca dóbr Chełmo i wójt gminy (patrz więcej: Chełmo).

Mikulski Walenty, właściciel wsi Przerąb, za pomoc powstańcom skazany 11 III 1864 r. na karę grzywny w wysokości 200 rs.

Nowicki Józef, s. Marcina, ur. ok. 1846 r., włościanin, poch. ze wsi Korytno. Za przynależność do oddziału powstańczego skazany we Włodzimierzu na 2 lata rot aresztanckich. Prawdopodobnie był to syn Marcina i Marcjanny z d. Gaik, ur. 8 III 1846 r. w Wólce w par. Chełmo (akt ur. 30/1846, Chełmo), który w 1882 r. poślubił Walerię Karbowską. Był wówczas emerytowanym feldfeblem artylerii armii carskiej (akt małż. 20/1882, Chełmo).

Pocztówna (Postówna?), poch. z Kraszewic, jako młoda dziewczyna miała być kurierką przenoszącą wiadomości do oddziału Oksińskiego.

Szkudłarz Jakub, poch. z Kępna, jako chłopiec będąc u rodziny w Kraszewicach miał być kurierem przenoszącym wiadomości do oddziału Oksińskiego. Aresztowany przez Prusaków i przetrzymywany przez 4 tygodnie, następnie odesłany rodzicom.