Nosalewice

Pod koniec marca 1863 r. przez Nosalewice przechodził ze swoimi podwładnymi Józef Oksiński, który chciał przedostać się w rejon przygraniczny, aby uzupełnić zapasy amunicji i broni zdobywając je w napadach na słabe oddziały straży granicznej (tzw. objezdczyków). Aż do czerwca 1863 r. nie odnotowano w rejonie Nosalewic działań wojennych. 25 VI 1863 r. złożony z kilku mniejszych partii powstańczych oddział pod naczelnym dowództwem Oksińskiego stoczył potyczkę w Przedborzu. Podczas bezładnego wycofywania się z miasta większość powstańców przeszła przez Bąkową Górę i udała się na północ. Jeden z oddziałów pod dowództwem Chabrolles’a najdłużej przebywał w Przedborzu i w ciemnościach nocy stracił kontakt z główną grupą. Z raportu Chabrolles’a wynika, że rankiem po wyjściu z Przedborza nakazał swoim ludziom okopanie się w lesie. Do kompanii przyłączyło się wielu zagubionych w czasie odwrotu powstańców z innych pododdziałów Zaborowskiego. Oddział Chabrolles’a liczący około 200 ludzi przeszedł później w lasy w pobliżu Bąkowej Góry. W następnym dniu, po otrzymaniu kurierem prośby Oksińskiego o pomoc, udał się w kierunku Skotnik i w czasie odpoczynku między Nosalewicami a Skotnikami został zaatakowany przez Rosjan. Potyczka pod Nosalewicami miała miejsce wieczorem 27 czerwca, a powstańcy oprócz dwóch zabitych mieli też dwóch ciężko rannych.

Chabrolles (Chabriol, Chabriolle) Joseph, ps. Ami, Ivo, Francuz, prawdopodobnie porucznik armii francuskiej, w powstaniu w stopniu kapitana. Początkowo służył w oddziale Bończy. Następnie dowodził kompanią żuawów z Miechowa w oddziale majora Zaborowskiego. Po połączeniu się z partią Oksińskiego wziął udział w bitwie w Przedborzu (25 VI 1863), a następnie, jako dowódca kombinowanego oddziału, w  Nosalewicach (27 VI). Później przeszedł pod komendę Chmieleńskiego. Zginął 27 VII 1863 r. w bitwie między Seceminem a Rudnikami. Pochowany w Kurzelowie  – grób się nie zachował (fot. i uzupełnienia: „Nasz Kraj” 1906, t. 1, z. 4, s. 23-24.).

 

 

Akty zgonów dwóch bezimiennych powstańców poległych pod Nosalewicami