Strzelce Wielkie

Na terenie gminy Strzelce Wielkie w okolicach wsi Wiewiec miała miejsce 6 X 1863 r. potyczka oddziału Ignacego Słupskiego z Rosjanami (patrz więcej: Wiewiec).

Powstańcy pochodzący z gminy Strzelce Wielkie

Dombski (Dębski?) Stanisław Kazimierz Andrzej, mieszkaniec wsi Wola Jajkowska (dziś: Wola Jankowska). Aresztowany w związku z zapiskami znalezionymi w notatniku niejakiego Walewskiego [Wincentego?], uwolniony.

Gowensztein Jan, ur. ok. 1842 r., ziemianin, poch. z Woli Jankowskiej, zesłany do gub. orenburskiej pod nadzór policji.

Grodzicki Bolesław (1843-1867), s. Michała, dzierżawcy lub właściciela majątku Wiewiec (patrz więcej: Wiewiec).

Marmalik Boniek, s. Feliksa, ur. ok. 1843 r., włościanin, poch. z Wiewca (patrz więcej: Wiewiec).

Zieliński vel Żyliński Kazimierz, właściciel lub dzierżawca wsi Zamoście. Oskarżony o bycie okrążkowym i udzielanie pomocy powstańcom. Aresztowany 9 XII 1863 r. na mocy decyzji Wojennego Naczelnika Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, a następnie 30 I 1864 r. uwolniony.