Ręczno

Pod koniec czerwca 1863 r. przez gminę Ręczno przechodziły oddziały Józefa Oksińskiego, Zaborowskiego i Chabrolles’a (patrz więcej: Przedbórz, Bąkowa Góra). Jesienią 1863 r. w okolicach Bąkowej Góry organizował się powstańczy oddział Teofila Rudzkiego, który został rozbity 9 października (patrz więcej: Bąkowa Góra).

19 VI 1863 r. o godz. 20 w lesie koło Majkowic został powieszony przez powstańców Łukasz Mikuła (s. Jana, lat 28, urlopowany żołnierz wojsk rosyjskich, zamieszkały w Skotnikach). „Gazeta Radomszczańska” w 1926 r. wśród kilku miejsc związanych z powstaniem styczniowym wymieniła pojedynczy grób powstańca styczniowego, który miał znajdować się w lesie koło wsi Majkowice (dokładnej lokalizacji nie podano). Możliwe, że ta informacja dotyczy grobu straconego przez powstańców „urlopnika”, a w świadomości lokalnej społeczności po latach grób z czasów powstania stał się grobem powstańca.

Powstańcy pochodzący z gminy Ręczno

Nowak Aleksander (ok. 1835-1931), włościanin poch. z Bąkowej Góry (patrz więcej: Bąkowa Góra).