Promocja Zeszytów Radomszczańskich t. XIV

W piątek, 29 czerwca, o godz. 17 w MDK odbędzie się promocja XIV tomu „Zeszytów Radomszczańskich”. W tym tomie znajdzie się kontynuacja lustracji powiatu radomszczańskiego z 1765 roku, artykuł o mieszkańcach Woźnik w XVIII w., korespondencja z głębi Rosji z końca XIX wieku. Poza tym wspomnienia Wojciecha Dobieckiego, pochodzącego z Chełma, z jego kampanii napoleońskiej, przegląd powiatowych urzędników rosyjskich do 1914 roku, historia kościoła w Przedborzu oraz tamtejszej synagogi. Tuż przed I wojną światową pomalowano kościół św. Lamberta w Radomsku, zachowała się relacja na ten temat. Prezentujemy wspomnienia Władysława Bartnika, Zenobii Pieluchowskiej i Gizelli Bober. Na koniec tekst o wyzwoleniu Radomska w 1945 r. oraz przegląd historyczny dendroflory Radomska.

Książka ukazała się dzięki wsparciu ze strony Miasta Radomska, Powiatu Radomszczańskiego w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wsparcia udzieliła również Gmina Masłowice oraz Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego, które przekazało część środków z odpisów z 1%. Partnerem promocji jest Miejski Dom Kultury w Radomsku.

Tak jak poprzednio każdy, kto przyjdzie otrzyma książkę bezpłatnie. Podczas promocji fundacja Promień Radości będzie prowadziła zbiórkę na remont domu Justyny Ciupińskiej.