Spotkanie zarządu oddziału

W niedzielę 14 stycznia 2024 r. odbyło się spotkanie zarządu oddziału. Omówione zostały plany na najbliższy rok, była też dyskusja na temat bieżących działań naszego oddziału.